Hüdâyi Kur'an Merkezi

Kur’ân Dostlarına,
Canlı Bir Kur’ân Olabilme Ufku İçin…

“HÜDÂYİ KUR’ÂN MERKEZİ”

    Eğitim faaliyetlerinde Kur'ân-ı Kerim hizmetini merkeze alan vakfımız; Kur'ân Kursları, öğrenci yurtları vb. çalışmalarının
yanına yoğun talep ve ihtiyaç üzerine bir yenisini daha ekleyerek, Yüce Kur'ân-ı en güzel şekilde okumak, yaşamak ve yaşatmak için  alanında bir ilk olan "Hüdâyi Kur'ân Merkezi"'ni açtı.

    Bu çerçevede;

    Sistemli bir eğitim projesi ile çalışmalarımıza başlamış bulunmaktayız.

    Hedefimiz;

    1) Hâfızlığını bitirmiş genç hâfızlarımızın Kur’ân-ı Kerîm ekseninde yetişmelerini ve gelişmelerini temin etmek,
    2) Dînî ve meslekî liyakatlerini artırarak Kur’ân’ı daha güzel temsil etmelerine katkıda bulunmak,
    3) İlmî metotlarla en doğru şekilde donanımlı hâle gelmelerine destek olmak,
    4) Mevcut kabiliyetlerini değerlendirmelerine yardımcı olmak,
    5) Kısaca, hâfızlarımızı, maddî ve mânevî her iki açıdan da “Yaşayan Kur’ân” olabilmeleri istikametinde inkişaf etmelerine vesile olmak.

Bu maksatla; Çalışmalarımız, sadece bir noktada değil, etraflıca bir eğitim faaliyeti olarak düşünüldü ve hizmete başlandı.

Her bölümün çalışması, O sahada her bakımdan liyâkatli, söz sahibi, üstâd hocaefendilerin gözetim ve denetimi altında yapılmaktadır.

 

www.hudayivakfi.org
www.hudayikuranmerkezi.com

© Copyright Hüdayi Kuran Merkezi
Web design İLAM Bilişim- S. Kaya