Canlı Bir Kur'an Olabilme Ufku İçin...

Programlarımız, Kur’ân-ı Kerim ekseninde kategorilerine göre oluşturulmuş beş temel eğitim bölümü hâlinde uygulanmaktadır.

1-Kur’ân-ı Kerim:                                                                                  

   Hafızlık,
   Tecvid-Tâlim,
   Tashih-i Huruf,
   Güzel Okuma,
   İlm-i Kıraat,
   Makam

2-Arapça :                                                                                              
   Klasik Arapça (Kur’ân Arapçası),
   Pratik Arapça  

3-Temel İslâmî İlimleri :      
   Tefsir,
   Akâid,
   Fıkıh,
   Hadis,
   Siyer-i Nebi,
   Güncel Meseleler      

4-Meslekî İhtisas Eğitimi:      
   İmâmet,
   Hitâbet,
   Doğru Telaffuz (Diksiyon),
   Vaaz,
   Hutbe,
   Sohbet,
   Edebiyat,
   Şiir,
   Âdab (Zâhirî ve Bâtınî),
   Lisân-ı Hâl Eğitimi,
   Tesirli ve Feyizli Konuşma,
   Şahsiyet Gelişimi,

5-Güzel Okumaya Yönelik Ses Eğitimi:      
   Nefesin doğru kullanımı,
   Şan ve ses çalışması,
   Mûsıkî (Makam çalışması),
   Cami Mûsıkîsi (Müezzinlik, Ezan – Salâ)
   Aşr-ı Şerîf ve Mukâbele Çalışması.

6-Sosyal Faaliyetler:
   Sportif İmkanlar,
   Geziler,
   Sosyal ve Kültürel Faaliyetler,
   Sanat Faaliyetleri.

www.hudayivakfi.org
www.hudayikuranmerkezi.com

© Copyright Hüdayi Kuran Merkezi
Web design İLAM Bilişim- S. Kaya